مجموعه دانش بنیان آینده آموزان آتا با آثار فاخر در نمایشگاه مجازی کتاب تهران شرکت می کند. این نمایشگاه از تاریخ دوم بهمن ماه تا یازدهم بهمن ماه به صورت مجازی و قابل دسترس و خرید برای عموم برگزار می شود.
برای مشاهده و خرید آثار مجموعه دانش بنیان آینده آموزان آتا روی لینک زیر کلیک کنید:

https://b2n.ir/p58194

جهت کسب اطلاع از سایر خدمات و محصولات آینده آموزان آتا می توانید از وب سایت این مجموعه به نشانی www.artahub.com  بازدید کنید.