خدمات مشاوره انتخاب رشته آینده آموزان آتا

مجموعه آینده آموزان آتا، مشاوره انتخاب رشته ویژه داطلبان کنکور سراسری با حضور کارشناسان خبره آغاز کرد. 

انتخاب رشته کنکور یکی از دغدغه های مهم خانواده هاست. داوطلبان کنکور سراسری و خانواده آنها به مدت دوازده سال و به ویژه در سال منتهی به کنکور سراسری استرس های فراوانی را تحمل می کنند. یکی از مهمترین دلایل اضطراب، نداشتن آگاهی درباره آینده شغلی رشته ها، نقاط قوت و ضعف دانشگاه های مورد انتخاب، ایجاد ارتباط بهنیه بین علاقه مندی فرزندان خود و رشته های موجود برای انتخاب است.

آینده آموزان آتا با توجه به رسالت خود ارائه مشاوره و کمک به داوطلبان و خانواده ها در انتخاب رشته را در دستور کار خود قرار داده است. کارشناسان خبره که از سابقه فعالیت چندین دهه در دانشگاه و سنجش برخوردارند به کمک شما خواهند شتافت. خدمات قابل ارائه:

  • شناسایی علائق داوطلب
  • معرفی رشته های متناسب با علاقه مندی
  • معرفی رشنه محل های مناسب
  • پاسخگویی به سوالات مربوط به آینده شغلی و رموز موفقیت در نظام دانشگاهی

این خدمت را سفارش دهید.

محصولی متناسب با انتخاب شما یافت نشد