آینده آموزان آتا در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور یافته است. آینده آموزان آتا منتشر کننده کتاب های فاخر و وزین در حوزه های فناوری آموزشی، مدیریت دانش و حوزه های مربوطه در بخش دیجیتال نمایشگاه بین المللی کتاب 1401 حضور دارد. برای مشاهده و خرید کتاب های این انتشارات به لینک زیر مراجعه کنید:

لینک مشاهده و خرید کتاب ها: https://b2n.ir/h79518

در نمایشگاه کتاب برای هرکدام از کتاب ها تخفیف ده درصدی در نظر گرفته شده است و ارسال کتاب به صورت رایگان انجام می شود.

لیست برخی از کتاب های آینده آموز