کتاب راهنمای شایستگی ها با ترجمه دکتر علی دانا توسط انتشارات آینده آموزان آتا منتشر شد. 

معرفی کتاب:
کتاب راهنمای توسعه شایستگی ها را میتوان به عنوان یک کتاب بسیار کاربردی معرفی کرد که برای همه مدیران، و فعالان عرصه ی توسعه کارکنان و توسعه فردی، می تواند مفید واقع شود.
در این کتاب، ۳۵ شایستگی پر تکرار و مهم که در مدل های شایستگی اکثر سازمان ها میتوان آنها را مشاهده کرد، تشریح شده و راهنمایی های در جهت چگونگی توسعه هر کدام از شایستگی ها ارائه شده است.
این کتاب در ۳ بخش، و ۷ فصل سازماندهی شده است.

مشاهده کلیپ معرفی کتاب


عناوین فصول:
فصل اول: عملکرد امروز، زمینه‌ساز مزیت رقابتی فردا
فصل دوم: حق با شرکای شما بود، حقیقتاً پتانسیل بالایی دارید
فصل سوم: به چه جایگاهی می‌خواهید برسید؟
فصل چهارم: توسعه ی شایستگی شغل، کار یک نفر نیست!
فصل پنجم: شایستگی های مرتبط با افراد
فصل ششم: شایستگی های کسب‌وکار
فصل هفتم: شایستگی های مدیریت بر خویشتن
پیوست الف: خلاصه تعاریف شایستگی و رفتارها
پیوست ب: کاربرگ ها
پیوست ج: کاربردهای مدل‌سازی شایستگی
پیوست د: نمونه‌ای از مدل شغلی تیم اجرایی
پیوست ر: منابع و دوره های خارجی

برای خرید کتاب اینجا کلیک کنید.