دوره جامع طراحی آموزشی

راهنمای معلمان

مجموعه دانش بنیان آینده آموزان آتا برگزار میکند:
عنوان دوره: دوره جامع طراحی آموزشی: راهنمای معلمان
مدرس: دکتر محسن بیات – دکترای تکنولوژی آموزشی از دانشگاه تربیت مدرس
تعداد جلسات: ۱۰ جلسه

نحوه برگزاری: تعاملی و کاربردی

ساعت برگزاری:  18-20

شروع  دوره:  30 شهریور ۱۴۰۰

برای ثبت نام دوره ها، با شماره زیر تماس بگیرید:

– 021-66582371

– 09211473619

یا از طریق شبکه های اجتماعی شرکت اقدام کنید:

جلسه اول این دوره، رایگان می باشد. به شرکت کنندگان (ثبت نام کننده و حاضر در همه جلسات) در دوره ها، گواهی معتبر از سوی شرکت با همکاری پارک علم و فناوری اعطا خواهد شد.